Hizmetlerimiz

DOĞAL AFETLERE KARŞI

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Entaş İnşaat, ülkemizde yaşanan ve ileride yaşanması muhtemel deprem ve benzeri afetlere karşı çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak projelerin, arsa payı karşılığı inşasını gerçekleştirmektedir. Firmamız yaptığı işin ciddiyetinin ve öneminin farkında olan profesyonel ekibiyle beraber kurumsal hafızasını her daim taze tutarak; projelerinin esas yapılış amacı olan yeni teknolojiye uygun malzemelerle 2018 deprem yönetmeliğine uyarak güvenli binalar inşa etmektedir. Firmamız paydaşlarına; sıcak, huzurlu, kullanışlı, kaliteli malzemeler ve dokunuşlarla oluşturulmuş bir yaşam alanı sunmak amacıyla yapılarını inşa etmektedir. Bu dönüşümleri gerçekleştirirken de bulunduğu bölgeye değer katan eserler ortaya çıkarmaktadır.

ANAHTAR TESLİM

İnşaat-Taahhüt

Entaş İnşaat; portföyüne eklediği her türlü inşaat projesinin arazi temininden, anahtar teslimine kadar olan bütün aşamalarında aktif rol oynayıp, yapılabilecek her türlü işi üstlenmektedir.

Anahtar teslimi projelerde proje sahipleriyle beraber bütün safhalarda ortaklaşa çalışarak gerek hakediş yöntemiyle, gerekse barter usulü her işi üstlenmektedir.

Yapı sektöründeki bütün gelişim ve değişimlerin ışığı altında; faydalı, sürdürülebilir ve sağlam yapılar üretmek üzere büyük ya da küçük ayrımı yapmaksızın bütün projelere aynı ilgi ve alakayı göstermektedir.

HAYALDEN GERÇEĞE

Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Entaş İnşaat proje yönetimi ve danışmanlık hizmetinde; projelerin düşünce aşamasından tamamlanma ve kapanış aşamasına kadar olan tüm tasarım, maliyet, verimlilik, karlılık  ve inşaat aktivitelerinin koordinasyonu, kontrolü ve yönetimi ile ilgili teknik ve hukuki kadrolarıyla beraber “İşveren Temsilciliği” hizmetini yapmaktadır.

Tasarım Yönetimi

 • Görev alacak tasarım gruplarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi.
 • Tasarım sürecinde hazırlanan projelerin koordinasyonu, hazırlanan proje ve hesaplarının incelenmesi.
 • Tasarım grupları çalışmalarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü ve koordinasyonu.

Sözleşme Yönetimi

 • Proje müellifleri, yükleniciler ve projeye dahil olan diğer gruplarla işveren arasında imzalanan sözleşmelerin proje süresi boyunca gerekliliklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi.
 • Sözleşmelerin idari ve teknik şartlarının yatırım hedefleri ile uygunluğunun sağlanması.
 • İmalat süresi boyunca sözleşme şartlarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü.

Risk Analizi ve Değerlendirme

 • Projenin her aşamasında, finansal, zamansal ve teknik açıdan risklerin olup olmadığının belirlenmesi, raporlanması ve çözüm önerilerinin işverene sunulması.

İnşaat Yapım Yönetimi

 • Projenin istenilen kalite, tamamlanması gereken süre ve öngörülen bütçesinde bitirilmesi için gerekli olan tüm kontrollerinin yapılarak, imalatların tasarımlarına uygun olarak tamamlanması.

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol

 • Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve özellikler çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması.

Bütçe Yönetimi ve Hakediş Kontrolleri

 • Proje süresi boyunca yürütülen tüm imalatlarla ilgili oluşan giderlerin yatırım bütçesine uygunluğunun sağlanması ve kontrol edilmesi.
 • Proje bütçesindeki değişimlerin tespit edilerek raporlanması.
 • Tasarım ve Yüklenici grupların hakedişlerinin kontrol edilmesi, yüklenici hak ve taleplerinin değerlendirilmesi.

Planlama ve İş Programı Yönetimi

 • Proje süresi boyunca tasarım, yapım, üretim, işletmeye alma süreçlerinin en başından itibaren planlanması, alt iş programlarının oluşturulması ve süreçler boyunca güncellenerek takip edilmesi.

Değer Mühendisliği

 • Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerinde işverenin, işverenin ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte alternatif veya ekonomik çözümlerin (malzeme ve/veya imalat şekli) bulunması, gerektiğinde piyasa araştırması yapılarak işverenin bilgilendirilmesi.

Teknik Danışmanlık

 • Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerde işverenin talepleri doğrultusunda sahada imalatın önünü açacak yöntem, iş yapım sırası, teknik konularda tespit ve değerlendirmelerin yapılarak tüm bunların işverene sunulması.